73

godine sa vama


150

zaposlenih


3000

projekata


15

zemalja svijetaKOMPANIJA
sa tradicijom


Termomontaža je počela sa radom sada već daleke 1948. godine. Prolazeći kroz različite sisteme društvenog uređenja i poslujući u različitim privrednim uslovima, uspjeli smo da očuvamo i razvijemo modernu kompaniju, spremnu da odgovori najsloženijim poslovnim izazovima.

Danas organizovana kao akcionarsko društvo, Termomontaža je kompanija specijalizovana za projektovanje, montažu i remont svih vrsta termoenergetskih instalacija i postrojenja.

h1
Naš novi objekat

Naš novi objekat


U Industrijskoj zoni Banja Luka (Ramići) privodimo kraju radove na našem novom objektu.

h2
Objekat Grand Trade

Objekat Grand Trade


Izvodimo radove u Banjoj Luci, na objektima Grand Trade (grijanje, klimatizacija, ventilacija, toplotna podstanica).

h3
Sportek objekat

Objekat Sporteka


Za kompaniju Sportek iz Kotor Varoši izvodimo radove na grijanju, klimatizaciji i ventilaciji.

h4
Bolnica Trebinje

Bolnica Trebinje


Na novom objektu Bolnice u Trebinju izvodimo radove na sistemima grijanja, klimatizacije i ventilacije.