Finansijski pokazatelji


Mjerilo kvaliteta našeg rada su i finansijski pokazatelji. Iz godine u godinu, ostvarujemo povećanje profita, što nas svrstava u red malobrojnih kompanija u našoj zemlji koje se time mogu pohvaliti.

U uslovima kada na poslovanje utiče veoma veliki broj negativnih spoljašnjih i unutrašnjih faktora, konstantno povećanje dobiti posmatramo kao rezultat vrijedan pažnje.

73

godine sa vama


150

zaposlenih


3000

projekata


15

zemalja svijeta